Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Hulp bij schuldenDeze publicatie is op dit moment niet leverbaar.

Bij Schulden Wie een hypotheek voor zijn huis gaat afsluiten, krijgt daarbij in het merendeel van de gevallen een onnodige, verkeerde en meestal ook veel te dure verzekering tegen een of ander onheil in zijn maag gesplitst. Als iemand geen vast contract had kon hij vroeger wel fluiten naar een hypotheek zonder eigen geld in te brengen. Amsterdam verlenen wij onze diensten over geheel Nederland.

Als er van bovenstaande opties geen sprake is, kan de hypotheekaanvrager zelf zijn inkomen verklaren. De Kredietbank Rotterdam KBR is een afdeling van Sociale Zaken en Werkgelegenheid SoZaWe. Onbegrijpelijk dat er niet meer mensen gebruik van maken. Ook wordt erg vaak een onjuiste hypotheek geadviseerd. Vaak bestaat er de verwarring dat koopsubsidie alleen voor starters bedoeld is. Een andere mogelijkheid is het oveleggen van 3 of meer jaarcijfers door ondernemers.

Goedkope woningen komen maar zelden op de markt 28-03-2007 Alleen maar starterswoningen bouwen is niet de oplossing voor de grote woningnood onder starters. Volgens de klassiek normen is het voor hen moeilijk om op die leeftijd nog een hypotheek te krijgen. Belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen van een hypotheek is toekomstig inkomen. Het is nog onbekend of en wanneer er een herdruk komt.