Schuldeisers

Hoe je ze te vriend ťn buiten de deur houdt!

schulden
Huwelijkse voorwaarden moeten worden aangegaan bij notariŽle akte.

Huwelijkse Voorwaarden Hierna worden van drie testament vormen de fiscale gevolgen besproken. Rente, dividend en dergelijke vallen er dan niet onder. Door het testament kan worden voorkomen dat het vermogen onnodig twee keer of vaker vererft en er telkens successierecht moet worden betaald.

Daardoor behoudt de langstlevende in feite de hele nalatenschap. Ingeval van overlijden vormt de helft van de gemeenschap van goederen de nalatenschap. Deze belasting wordt geheven over hetgeen uit iemands nalatenschap wordt verkregen. Een precieze scheiding van beide inkomens en vermogens vereist een nauwkeurige administratie. In die hoedanigheid kan hij de hoogte van het inkomen verregaand beÔnvloeden. Hiermee vervalt het testament dat u al had gemaakt. Dat kan dan niet als een schenking worden aangemerkt.

Maak een onafhankelijke vergelijking van alle financiŽle producten. Rekening houdend met de antwoorden op deze en vele andere vragen kan worden gekomen tot een berekening van het voordeligste testament. In plaats daarvan is dan doorgaans een spaarregeling getroffen. Het is echter nadelig ingeval de nieuwe partner minder vermogen bezit. Dit zijn de ouderlijke boedelverdeling, het vruchtgebruik en het flexibele testament. Doorgaans worden zowel een periodiek en een finaal verrekenbeding opgenomen. Er moet daarom zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat omstandigheden veranderen. Doorgaans worden zowel een periodiek als een finaal verrekenbeding opgenomen. Eerder in deze brochure werd hier reeds op gewezen. Deze bepaling noemt men een periodiek verrekenbeding of een Amsterdams rekenbeding. Om hier duidelijkheid over te krijgen kan advies ingewonnen worden bij de notaris.