Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Hypotheekofferte van een geldlening, zonder dat het onderpand bekend is.

Lenen Zonder Bkr Toetsing Hypotheekofferte van een geldlening, zonder dat het onderpand bekend is. Wordt gebruikt in tijden van te verwachten stijgende marktrente. Een lening zonder zekerheden die door banken verleend wordt aan andere banken, lagere overheden, institutionele beleggers of bedrijven soms.