Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Hypotheekschuld De totale lening die u door middel van een hypotheek afsluit.

Voor het op te bouwen vermogen binnen de hypotheek kijken we zowel naar de beleggingshorizon als uw risicoprofiel. Depotrente De rente die u moet betalen voor het stallen van uw geld in een depot. Maximale hypotheek Het maximale bedrag dat u kunt lenen op basis van uw inkomen en eventuele andere schulden. Zoals zojuist beschreven, lijkt beleggen historisch gezien op de lange termijn aantrekkelijker dan sparen. Het huidige belastingstelsel gaat uit van het zogenaamde boxenstelsel.

Consumenten zien deze vorm van krediet als een gemakkelijke manier om nog verder rood te staan. Hypotheekrenteaftrek De rente die u maandelijks over uw hypotheek betaalt kunt u laten aftrekken van uw belastbaar inkomen. Bereidstellingsprovisie De kosten van het verlengen van uw hypotheekofferte. Een hypotheek is een product met een hele lange looptijd, vaak wel 30 jaar. Uw aanvraag wordt, nadat u uw gegevens heeft ingevuld, direct in behandeling genomen. Maandelijks of jaarlijks lost u een bedrag af op uw hypotheek.

Nu we weten van welk aflossingsbedrag we uit kunnen gaan, is het belangrijk om te bepalen op welk moment u af gaat lossen. Nadeel is echter dat dit rendement veelal niet gegarandeerd is en af kan wijken van uw verwachting. HypoScout zet zich in voor mensen die door hun niet-doorsnee inkomensvorm of door huidige of vroegere betalingsproblemen geen hypotheek kunnen krijgen. Hier wordt ingegaan op de aflossing van de hypotheek. Bankgarantie De bank garandeert dat u de borgsom, indien nodig, kunt betalen. Bij deze afweging zijn 2 factoren erg belangrijk, te weten de beleggingshorizon en uw risicoprofiel. Het gaat voor deze eerste inventarisatie te ver om uw exacte profiel te bepalen, vandaar dat wij hebben volstaan met 1 enkele vraag.