Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Ieder jaar blijft er bij de gemeenten geld liggen dat bedoeld is voor bijzondere bijstand.

Bijzondere Bijstand Een vergoeding voor noodzakelijke kostenvan bestaan die voortvloeien uit bijzondere individuele omstandigheden. Deze polis moet de kosten van loondoorbetaling dekken die betrokken werkgevers hebben bij ziekteverzuim van jongeren tot 23 jaar op een leerbaan. Heeft u een inkomen op bijstandsniveau, dan krijgt u van de gemeente Almere dit najaar een steuntje in de rug met een eenmalige uitkering. Openbaarheid van informatie De informatie is vertrouwelijk. Om de inwoners van Almere bekend te maken met alle . De gemeente geeft vergoedingen aan ouders of verzorgers van kinderen met een laag inkomen. In die brief moet de hoogte van de eigen bijdrage staan vermeld.

Vanaf 15 oktober zal een valkenier vanaf het Stadhuisplein de . Dit jaar kunnen ook kinderen in het basisonderwijs profiteren van deze regeling. Onder Nieuwsarchief kunt u de zowel de persberichten als de oude nieuwsberichten van de Dienst Werk en Inkomen vinden. In uw stadsgids of telefoonboek vindt u het telefoonnummer van de sociale dienst van uw gemeente; die kan u alles over uw mogelijkheden vertellen. Het kan zijn dat de kosten te laag of te hoog zijn ingeschat. Alleen de meest voorkomende tandartskosten als trekken en vullen worden vergoed. Veel andere kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

De gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht willen werkgevers een no-riskpolis bieden. Dienst beschouwt het E-pakket als een onvoldoende aanvullende verzekering. Soms worden derden ingeschakeld voor het geven van advies, bijvoorbeeld medisch adviseurs. De kosten van een behandeling bij de tandarts kunnen nogal oplopen. Almere en zes andere gemeenten krijgen extra geld van het .