Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Iedere schuldeiser krijgt iets, maar sommige meer dan anderen.

Belastindienst Preferent Schuldeiser Willem bedankt voor je mailtje, het heeft mij geprikkeld om ons gedachtegoed nog eens duidelijker te verwoorden. In dit hoofdstuk wordt een en ander nader beschreven. In dit boek wordt aangegeven hoe een en ander plaats kan vinden. Meestal doet de schuldhulpverlener een aanbod tegen finale kwijting.