Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Ik heb nog niet een citaat gezien uit het Nieuwe Testament.

Geldigheid Testament Wie een testament wil opstellen, moet in principe meerderjarig zijn en over al zijn verstandelijke vermogens beschikken. Elaine Pagels, schrijfster van de Gnostic Gospels. Bij testament kunnen zij elkaar wel als enig erfgenaam benoemen. Gnosis betekent 'kennis', opgevat als innerlijke kennis. Daarbij kan een testament te allen tijde herroepen worden, terwijl een schenkinging principe onherroepelijk is. Vele redenen, ook fiscale, kunnen hierbij een rol spelen. Dit kan echter alleen gebeuren door het maken van een nieuw testament via de notaris. Dit houdt in dat het recht mogelijkheden heeft de uitvoering van hetgeen bepaald is in het testament te vorderen.

Iedereen die 16 jaar of ouder is, kan van de wettelijke regels afwijken door bij een notaris een testament op te laten maken. Dit was een doorn in het oog van zowel de Noord-Franse adel als het Pausdom. Eenzijdig houdt in dat je het alleen maakt, dat niemand anders dan de notaris en de getuigen weten wat er in het testament staat. Woot, Jaytje bemoeit zich er weer mee, dan weten we tenminste zeker dat het straks weer over onzin gaat. Rechtshandeling wil zeggen dat het maken van een testament rechtsgevolg heeft. AlertPopup 'Jij hebt al een melding gedaan bij dit bericht. Ja en hoeveel van die uitspraken zijn er uit het oude testament? Ik zie er zo namelijk al een paar staan.