Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
In 1982 verklaarde Mexico dat het zijn schulden onmogelijk kon afbetalen.

In 1982 verklaarde Mexico dat het zijn schulden onmogelijk kon afbetalen. Dat is niet eens zo erg, anderen zijn in het plegen van deze zonde voorgegaan. De aanpak van de schuldencrisis vormt evenwel een lappendeken van ad-hocmaatregelen die uiteindelijk het probleem op de lange baan hebben geschoven. Raadslid Fatiha Dahmani Groen! heeft in het dossier gelezen dat het over 30 fietsrekken met aanbindbeugels gaat. Voor de bankschulden bestaat een gelijkwaardig overleg tussen banken, de zogenaamde Club van Londen. Daarin zijn ook de kosten begrepen voor de omheining, de verlichting en de verbindingsweg tussen de kleedkamers en het veld. Het meerjarenplan dient om te verdoezelen dat de schuldenlast aan het ontsporen is.

Ook het plan Baker bracht geen uitweg uit de schuldencrisis. De nieuwe Vlaamse regering moet duidelijke beslissingen nemen over de toekomst van het Vlaams Radio-orkest. Het wantrouwen is gegroeid omdat het schepencollege zich op het einde van de vorige zittingsperiode niet erg gehouden heeft aan het meerjarenplan. Raadslid Chris Kindekens VLD vindt dat kwaliteit geld kost.

Men verwacht van een autobestuurder dat hij zijn wagen stalt in de Ladeuzeparking of op Parking 69 en dan te voet naar het voetgangersdomein Diestsestraat trekt. De briefschrijver zal een antwoord krijgen via de lokale politiezone. Het levert in zekere zin een meerwaarde omdat velen niet op de hoogte zijn van het bestaan van deze nieuwe vorm van dienstverlening. Delcrederedienst de rest van zijn vordering overneemt. Als deze straat heraangelegd wordt mogen er geen fietsers rijden tussen 11. Idem dito voor een busgebruiker die op het Fochplein afstapt.

Mevrouw Marleen Demuynck Groen! stemt daarmee in. Raadslid Yves Vanden Bosch Groen! meent begrepen te hebben dat het schepencollege hoopt dat de Cross Border Lease toch nog zou doorgaan. Daarbij zal men zoals in het verleden ervan uitgaan dat het niet wenselijk is in het jaar van de verkiezingen teveel aanbestedingen te houden. Groen! zal zich bij de stemming onthouden wegens de afzwakking van de groenindex. Een briefschrijver beschouwt het stoppen aan de rand van het Kantineplein zelfs als pesterij.