Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
In bepaalde gevallen kan de begeleiding interdisciplinair worden uitgevoerd.

Psychosociale Begeleiding Deze persoon coordineert tevens de werking van de examenombudsen. Hiervoor wordt samengewerkt met andere instanties, personen en diensten in de regio. De POC-voorzitter kan desgevallend een aantal taken delegeren. De aanvankelijke verwondering in de directielokalen over zijn aanpak sloeg om in bewondering toen hij drie jaar na elkaar de productierecords brak met zijn oude productielijn. Het team is samengesteld uit leden van de directie, psychologen en maatschappelijk werksters, en een lid van de administratie. Na het onthaal van elke gedetineerde wordt een verantwoordelijke uit het team aangeduid, en een psychosociaal detentieproject uitgetekend. De algemene en administratieve dagelijkse leiding wordt verzekerd door de voorzitter en secretaris van de vzw Beschut Wonen Waasland.

Hierbij moet ook rekening worden gehouden met het aantal studiepunten. Deze stuurgroep komt minimaal tweemaal jaarlijks samen. De oude directeur, een chique grijze heer met een wandelstok, overwon zijn aanvankelijke weerzin tegen de jonge ingenieur uit een arbeidersmilieu met zijn rauwe manieren, en benoemde hem tot productiechef. Iedereen wacht met ongeduld de pensioenleeftijd van Jozef af, hijzelf niet in het minst.

Het is de bedoeling van Moza´ek om samen te werken met aangrenzende dienstverleningen. Wij worden automatisch op de hoogte gebracht van deze fout.