Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
In dat geval eist de Regie Stedelijke Waterdienst het openstaande saldo volledig op, en vervallen eventuele aflossingsplannen.

Aflossingsplan Wanneer je de rij voor jaar 0 toevoegt nadat de charts reeds gemaakt zijn, moet je geen aanpassingen uitvoeren. De verschillende methodes kan je het best illustreren aan de hand van een voorbeeld, waarbij je de resultaten numeriek en grafisch vergelijkt. Dit kan met een aanvraagformulier dat je schriftelijk wordt toegestuurd. Er bestaan uiteraard verbanden tussen deze functies. Voeg onderaan nieuwe verrichtingen toe en zorg dat de vormgeving wordt aangepast.

Het begrip « verschuldigd blijvend saldo » is nu gedefinieerd door de nieuwe bepaling in artikel 1, 19º. Er is een zeker gebrek aan consequentie in de benaming, de volgorde en het niet optioneel zijn van de argumenten van deze laatste twee functies. De verdeler geeft de waarborg terug nadat hij de schulden verrekend heeft. Wanneer je het jaar in een ander aantal, p, gelijke delen opdelen, moet je in de bovenstaande formule 12 vervangen door p. De Line chart geeft vrij duidelijk de wijziging van de rentes aan.

Teneinde op elk ogenblik het verschuldigd saldo aan kapitaal te kunnen bepalen, is het nodig in een aflossingstabel te voorzien. In het algemeen mogen de tekens van de waarden van PMT, pv en fv niet allemaal dezelfde zijn.