Schuldeisers

Hoe je ze te vriend ťn buiten de deur houdt!

schulden
In de loop van het jaar verneemt u of u kwijtschelding krijgt.

Kwijtschelding Een kwijtschelding of vermindering gemeentelijke heffingen is een gedeeltelijke ontheffing van de betaling van de gemeentelijke heffingen. Om de inwoners van Almere bekend te maken met alle . De aanvrager moet een inkomen hebben op of vlak boven het bijstandsniveau om voor kwijtschelding of vermindering in aanmerking te komen. Almere en zes andere gemeenten krijgen extra geld van het . Als u een inkomen heeft op het niveau van de bijstand komt u in principe in aanmerking voor kwijtschelding. Het geld is beschikbaar uit een extra bijdrage van het Rijk aan .

Of u voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van gemeentelijke belastingen in aanmerking komt, is afhankelijk van uw vermogen en hoeveel u kunt betalen. Er kunnen omstandigheden zijn, waardoor u niet in staat bent om de gemeentelijke belastingen te voldoen. Kwijtschelding moet elk jaar worden aangevraagd, ook als in het voorgaande jaar kwijtschelding is verleend. Hierbij kan ook de financiŽle positie van andere bewoners een rol spelen. Als u meer wilt weten over uw kans op kwijtschelding, bel dan met Belastingen van de gemeente. Met de verhuizing naar het nieuwe onderkomen veranderen ook de openingstijden. In de loop van het jaar verneemt u of u kwijtschelding krijgt.

Of u in aanmerking komt voor kwijtschelding hangt af van uw persoonlijke situatie. Een loket voor inwoners, ondernemers en organisaties op het platteland en in de kleine kernen van de gemeenten Houten, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug en . Per november van dat 4e jaar kun je in aanmerking komen voor kwijtschelding. Wanneer dit het geval is kunnen de kosten worden verhaald op de eigenaar. Op het aanslagbiljet van de gemeente ziet u of u kwijtschelding hebt gekregen. Dat laatste wordt berekend op basis van uw inkomen inclusief pensioen, vakantiegeld etc.