Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
In de meeste gevallen wordt het benodigde geld echter bij een bank geleend.

Afhankelijk van het doel van het krediet, bepaalt u de looptijd. In het laatste geval wordt er gespaard of belegd via een verzekering of een losse rekening. Zo is er een regeling waarbij de Staat zich borg stelt voor krediet. De leningen kunnen verschillen in looptijd, rentetype en aflossing. Bij operational lease is veel meer sprake van huur en verhuur. Het is sterk aan te raden de achtergestelde lening in een contract vast te leggen.

Daarnaast is het extra aflossen bij een variabele rente kosteloos. Binnen een vastgestelde looptijd met een vaste rente wordt er maandelijks afgelost en rente betaald. Het rentepercentage blijft hetzelfde maar de looptijd wordt van tevoren vastgesteld. Als u de rente en aflossing niet meer kunt betalen, zorgt de Staat ervoor dat de bank voor het borgstellingsdeel geen schade lijdt. Er zijn echter mogelijkheden om u toch te kunnen helpen.