Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
In dit opzicht is dit document enkel bestemd voor de werkgever.

Oor Lenen Het wordt gesteund door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeente Molenbeek. Op het terrein blijken de handelwijzen van de preventieadviseurs uiteen te lopen. Tot uw dienst geniet als pilootproject steun in het kader van het Contract voor Economie en Tewerkstelling. Sommigen zijn bereid die conclusies te bezorgen, andere weigeren dat en seponeren het dossier zonder de betrokken persoon daarvan op de hoogte te brengen. De klager is dientengevolge de eerste persoon die kan nagaan of de voorgestelde maatregelen gepast zijn, in de veronderstelling dat de feiten opgehouden zijn, ofwel kan hij de klacht laten verder zetten. We kunnen ons bijgevolg afvragen hoe de betrokkene kan nagaan of de werkgever de aanbevelingen uit het verslag heeft gevolgd. Zodra de gespecialiseerde preventieadviseur klaar is met zijn verslag na een klacht van het slachtoffer, bezorgt hij zijn conclusies aan de werkgever, de directeur of een andere verantwoordelijke persoon.

In dit opzicht is dit document enkel bestemd voor de werkgever. De werkgever is trouwens niet verplicht deze voorstellen te volgen, zij hebben slechts een advieswaarde ten zijne opzichte.

Zij werden niet in het Bulletin van Vragen en Antwoorden opgenomen, maar liggen ter inzage bij de griffie van de Senaat. De wetgeving voorziet niet dat de preventie-adviseur de maatregelen die hij aan de werkgever heeft voorgesteld, meedeelt aan de klager.