Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
In een aantal andere gevallen heeft u evenmin recht op kwijtschelding.

Dan kan het nog zo zijn dat u voor een deel kwijtschelding kunt krijgen. Dit script zorgt voor een juiste weergave van het kruimel pad. Als u over eigen vermogen beschikt, heeft u geen recht op kwijtschelding. Om een pdf-bestand te openen, heeft u Acrobat Reader nodig. De gemeenteraad bepaalt ook waarvoor kwijtschelding mogelijk is. De grootste inkomstenbron van de gemeenten bestaat uit rijksgelden. Voor hondenbelasting wordt dus géén kwijtschelding verleend.

De gemeenteraad bepaalt welke belastingen er in een gemeente worden geheven. Het verschil tussen uw netto-inkomsten en de bovengenoemde bedragen is de betaalcapaciteit. EisenOm voor kwijtschelding in aanmerking te komen moet uw inkomen op minimum niveau zijn, mag uw vermogen niet boven de vermogensgrens uitkomen en mogen uw schulden niet hoger zijn dan een bepaald bedrag. Voor inwoners van 65 jaar of ouder geldt een afwijkende regeling.

Als de betaalcapaciteit nul of minder is, kunt u in beginsel volledige kwijtschelding krijgen, tenzij u vermogen of bezittingen hebt. Op het inlegvel staat informatie over normbedragen. De kans op kwijtschelding is daardoor veel groter geworden.