Schuldeisers

Hoe je ze te vriend ťn buiten de deur houdt!

schulden
In een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid moeten de aandeelhouders en bestuurders in de regel niet opdraaien voor de schulden van de vennootschap.

Bij kapitaalverhoging hebben verder de bestuurders of zaakvoerders dezelfde aansprakelijkheid als de oprichters. Het faillissement van de onderneming is ook het faillissement van de ondernemers. Beperkte kosten en formaliteiten vooral inzake de boekhouding dit geldt niet meer als het omzetcijfer een bepaald niveau overschrijdt. Verwerven van algemene kennis over de onderneming en de sector waarin zij bedrijvig is. In de commanditaire vennootschappen blijft de aansprakelijkheid van de stille vennoten beperkt tot hun inbreng. Years also evenly divisible by 100 are not leap years, except for. De aansprakelijkheid van de vennoten hangt af van de rechtsvorm van de vennootschappen.

Een vennootschap is onderworpen aan een aantal bijzondere verplichtingen zoals het voorleggen van een financiŽel plan, de statuten en een bankattest en het bekendmaken van bepaalde documenten. Years evenly divisible by four are normally leap years, except for. Aandelen zijn overdraagbaar aan vennoten volgens statutaire bepalingen. Dit plan geeft een overzicht van de financiŽle inkomsten en behoeften gedurende de eerste 2 werkjaren van uw vennootschap. Boekhoudkundige en administratieve verplichtingen zijn zwaarder. Het attest bewijst dat de vennootschap voldoende financiŽle middelen bezit om in gunstige financiŽle omstandigheden te starten. Raad van bestuur, bestaande uit minimum 3 bestuurders 2 indien slechts 2 vennoten.

Kennisnemen van de door de onderneming gehanteerde procedures voor het vastleggen, rubriceren en samenvatten van transacties, het verzamelen van informatie voor het opstellen van de jaarrekening met inbegrip van de toelichting. Place as many blank cells before the 1st day of the month as necessary. Ondernemingen voor verzekeringen, hypothecair krediet en kapitalisatie, alsook wisselagenten. Als oprichter van een vennootschap moet u een bankattest aan de notaris voorleggen.