Schuldeisers

Hoe je ze te vriend ťn buiten de deur houdt!

schulden
In enkele jaren bouwde de Russische overheid zodoende een enorme schuldenlast op.

Buitenlandse Schulden De Coalitie eist daarom de onmiddellijke en algehele kwijtschelding van de Congolese buitenlandse schuld, zonder voorwaarden. Er kan daarom nog een vijfde verklaring voor het economisch succes genoemd worden, namelijk het succes zelf. In enkele jaren bouwde de Russische overheid zodoende een enorme schuldenlast op. Een beetje moeite met lezen? Stel yayabla in naar eigen keuze.

Betaling van de rente en aflossing ervan is bovendien onverenigbaar met economisch herstel van het geruŪneerde land. Om zich massaal in te schrijven om via de stembus landgenoten te kiezen die het vertrouwen waard zijn met het oog op een harmonieuze en duurzame ontwikkeling van ons dierbaar Vaderland. Als dat zo blijft heeft hij alle ruimte om impopulaire maatregelen te nemen. Het tekort werd met kortlopende leningen en tegen zeer hoge rentes gefinancierd op de binnenlandse financiŽle markten en later ook met behulp van buitenlands kapitaal. Het loon van vrouwen ligt gemiddeld nog een kwart lager dan dat van mannen. De islamitische republiek heeft zijn atoominstallaties diep onder de grond verborgen, terwijl Irak noch Afghanistan ondergrondse wapenfaciliteiten heeft. Democratische Congresleden zeiden dat de bom alleen voor Iran kon zijn. Het spreekt vanzelf dat teruggave van dit gestolen geld een belangrijke bijdrage zou kunnen leveren aan de realisering van het door de nieuwe Congolese regering opgestelde herstelplan.

Milieubeleid en handelspolitiek dienen elkaar wederzijds te ondersteunen. Ze versterken elkaar en scheppen daarmee een positieve sfeer. De samenwerking met de gehele burgerbevolking en de sociale bewegingen, met name door hen alle informatie te verschaffen die nodig is voor het realiseren van deze "audit". De schuld van de overheid omvat die van de regionale overheden, de federale overheid en het IMF. Het overgrote deel van India's armen bestaat dan ook uit landarbeiders, waaronder veel vrouwen. De vier bovengenoemde categorieŽn staan natuurlijk niet geÔsoleerd. Om te komen tot oplossing van de schuldproblemen hebben de deelnemers een aantal aanbevelingen voor hun respectievelijke regeringen opgesteld. Noorwegen, Zuid-Afrika en meest recent met Denemarken. Maar onder president Poetin veranderde dit en groeide de economie als een tierelier. Zodra bleek dat die miljarden onvoldoende waren, werd er bezuinigd met behulp van een grove kaasschaaf of lonen en bestellingen werden simpelweg niet betaald.

Vooralsnog heeft Poetin ontkend uit te zijn op een derde termijn. In de jaren '90 leek de Russische economie hopeloos onhervormbaar. Er kunnen vier redenen genoemd worden voor het economisch succes onder Poetin.