Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
In het studentencontract is er dikwijls een proefperiode voorzien.

Contract De opzegtermijn hangt af van het soort arbeidscontract en van de duur van de tewerkstelling. Vraag hierover vrijblijvend informatie bij een vakbond. In het studentencontract is er dikwijls een proefperiode voorzien. Wanneer een proeftijd wordt bepaald, dan moet die ook schriftelijk worden vastgelegd. Voor studentenarbeid gelden een aantal specifieke richtlijnen inzake arbeidsveiligheid. Het artikel dat u opvraagt kan enkel door abonnees of houders van een dagkaart bekeken worden.

Dit is een periode van minimum 7 en maximum 14 kalenderdagen. Bij een korte ziekteperiode wordt de eerste dag meestal niet betaald.