Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
In toegankelijkheid, kwaliteit en aandacht voor mensen.

Aantal Mensen Met Schulden Achterstanden 2008 Het kabinet zet zich in voor een samenleving waarin mensen kunnen meedoen en worden gewaardeerd om wie ze zijn en niet om wat ze zijn. De wijkaanpak vergt een hernieuwd partnerschap tussen Rijk en steden. In toegankelijkheid, kwaliteit en aandacht voor mensen. Sociale samenhang is het cement van de samenleving. Het kabinet streeft naar een evenwichtig koopkrachtbeleid.

Vooral bestaande woningen moeten energiezuiniger worden. In het najaar publiceert het kabinet een arbeidsmarktbrief. Het kabinet gelooft in de kracht van goed onderwijs. Sociale samenhang begint thuis, de plek van zorg en geborgenheid. Steden, maatschappelijke partners en bewoners nemen het voortouw. Het kabinet wil een vereenvoudiging van het ontslagrecht.