Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Incassoproblemen. Dat kunt u rustig aan Ten Cate Advocaten overlaten.

Het zeven-stappen-plan van onze incassopraktijk biedt u duidelijkheid, snelheid en keuze. Ondernemers kunnen voor juridische dienstverlening op maat terecht bij de sectie SOFA. Iedere procedure kent zijn eigen vormvereisten en mogelijkheden. In deze algemene voorwaarden is een beperking van de aansprakelijkheid opgenomen. De partijen moeten hun onderliggende motieven tegen elkaar uitspreken en er wordt aan de partijen gevraagd om in de huid van de ander te kruipen. Voorkom dat u achter het nest vist bij uw debiteuren. Duidelijkheid in kosten, snelheid in afhandeling en rapportage en keuze om te bepalen hoe ver u gaat. Hier is specialistische kennis gebundeld op terreinen waar vooral ondernemingen mee te maken hebben. De stip op de plattegrond wordt in de meeste gevallen juist geplaatst. Gevolg kan zijn dat de ondernemer zelf in betalingsproblemen raakt. Het innen van geldvorderingen of het voeren van verweer daartegen vereist een professionele aanpak.

Bij een klein aantal adressen wordt deze geplaatst op basis van postcode. De bedoeling is dat partijen begrip en respect voor elkaars belangen kunnen opbrengen. Graag ontvangt zij u op donderdagavond van 19 30 tot 20 30 uur. Wij mogen procederen bij alle Rechtbanken in Nederland over alle vorderingen, van klein tot groot.