Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Indien u een woning aankoopt, zijn er steeds aankoopaktekosten mee verbonden.

Lenen Aan Kinderen De aard van de hypothecaire lening speelt als dusdanig geen rol meer als de bovenstaande voorwaarden vervuld zijn. Een verstandige keuze tussen deze twee stelsels vergt meestal een simulatie. Ook de aankoop van een perceel bouwgrond behoort tot de mogelijkheden. Alle leningen van het Vlaams Woningfonds zijn hypothecaire leningen. Met deze oplossing is het probleem van de duizelingwekkende erfenisrechten bij overlijden van de baan, maar weet dat ze onomkeerbaar is.

Het kiezen van de beste oplossing is een persoonlijke aangelegenheid. De manuele schenking is niet belastbaar en stelt Dirk in staat om Wim te helpen op het ogenblik waarop deze het werkelijk nodig heeft. We willen wel benadrukken dat de intrestvoeten op dit ogenblik niet erg hoog liggen. Deze premie moet beperkt worden tot een bepaald plafond dat afhangt van de situatie van de belastingplichtige en van het jaar waarin het contract werd gesloten zie tabel. Het maximum van 95 pct wordt tot 90 pct teruggebracht wanneer de terugbetaling van de lening niet volledig gewaarborgd is door een levensverzekering.

Denk daarom goed na voor u de ene of de andere oplossing kiest. Dirk kan, in functie van zijn mogelijkheden, geld storten op een spaarboekje dat hij opent op naam van het kind dat er slechts over kan beschikken wanneer het meerderjarig is. Deze vermeerdering geldt niet wanneer de woning wordt gebouwd na afbraak van een ongeschikte woning op hetzelfde perceel.