Schuldeisers

Hoe je ze te vriend ťn buiten de deur houdt!

schulden
IndonesiŽ heeft daarmee de grootste buitenlandse schuld ter wereld.

IndonesiŽ heeft daarmee de grootste buitenlandse schuld ter wereld. Zodra bleek dat die miljarden onvoldoende waren, werd er bezuinigd met behulp van een grove kaasschaaf of lonen en bestellingen werden simpelweg niet betaald. Over buitenlandse schuld van Derde Wereldlanden en diens functie als breekijzer in de lokale economie. In plaats daarvan is de Grondwet tot iets heiligs verklaard. In enkele jaren bouwde de Russische overheid zodoende een enorme schuldenlast op.

Honduras heeft voor meer dan de helft multilaterale schulden. Terwijl dat de allereerste prioriteit had moeten hebben. In dat boek bouw ik mijn conglomeraat op met vieze, vuile manipulaties. Monetair Fonds IMF en de Wereldbank voor de armste landen. Commissie heeft bovendien 66 miljoen gulden voor noodhulp aan Midden-Amerika uitgetrokken.

Economische Commissie voor Latijns-Amerika van de VN, de CEPAL. De eerste ronde van herstructurering zette de toon. Hans Boot schetst hoe de Nederlandse vakbeweging een bijzondere rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling van het neo-liberalisme. Burgers hebben hun vertrouwen verloren in de staat en zijn instituten. Wim Dierckxens beschrijft de tegenkrachten, zoals die te zien zijn in de activiteiten tegen het World Economic Forum door het Mondiaal Forum voor een Alternatief voor het Neo-Liberalisme. Salvador bedragen respectievelijk 3,7 en 2,7 miljard dollar. Pas nu door de Jubileecampagne wordt weer gepoogd het onderwerp op de agenda te krijgen.