Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Informeert over producten op het gebied van sparen, beleggen en verzekeringen.

Uitvaart Verzekeringen Varu aanvaardt kritiek van Dela aan adres Vlaamse uitvaartondernemer niet. De werkgever moet verwittigd worden van het overlijden van zijn werknemer. Zaterdaguitvaarten worden problematisch voor uitvaartsector. Elke verzekerde kan rekenen op onze uitstekende persoonlijke dienstverlening. Bij overlijden krijgt u een bedrag ter beschikking om de uitvaart geheel naar wens in te vullen. Op het moment van uw overlijden ontvangt de persoon van uw keuze snel en vlot het voorziene bedrag. Na de Vlaamse uitvaartmarkt hertekent Waterland nu de Vlaamse fitnessmarkt.

Ook zegt Varu dat men in Belgie geen verzekeringen wil, vervolgens zegt Varu dat ze met een eigen verzekering gaan komen. In geval van overlijden, zijn uw nabestaanden uiteraard geen premiebetalingen meer verschuldigd. Informeert over producten op het gebied van sparen, beleggen en verzekeringen. Daarnaast vind je specifieke corporatieve informatie.

Het verzekerd bedrag blijft volledig beschikbaar voor de kosten van de uitvaart. Vervolgens bezorgt de gemeente u uittreksels uit de overlijdensakte. Unitaire Nationale Federatie staat toekomst Vlaamse uitvaartverzorger in de weg. Ook een brommer moet verzekerd worden, kijk eens verder. Wanneer u geen premie meer hoeft te betalen, blijft de dekking doorlopen tot het moment waarop u komt te overlijden.

Aan de hand van deze voorbeelden ziet u bovendien dat de onveranderlijke maandelijkse premies vrij bescheiden zijn. Ik geloof nooit dat 3 miljoen mensen zich kunnen vergissen in dit systeem. De kentekenplaat van de wagen van de overledene kan alleen overgedragen worden aan zijn echtgenoot, aan de wettelijk samenwonende partner of aan een van zijn kinderen. Anders moet u de nummerplaat terugzenden naar de Dienst Inschrijvingen Voertuigen DIV. Andere polissen zult u misschien willen behouden, maar in een aangepaste versie bijvoorbeeld een brandverzekering. De Vlaamse Crematoria – een utopisch beleid – ideologisch getint.