Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Jongeren krijgen speciale aandacht in de Utrechtse maatregelen.

Jongeren Schuldhulpverlening Jongeren tussen de tien en vierentwintig jaar zijn vaak op straat te vinden. Speciaal voor de Marokkaanse ouders in Utrecht Noord is coach Marokkaanse ouders Driss Kaamouchi. Kinderen en jongeren kunnen thuis, in de buurt, op school of in hun vrije tijd tegen kleine of grote problemen aan lopen. Ze spelen, kletsen, voetballen, zijn met hun brommers bezig of hangengewoon wat rond. Jongeren krijgen speciale aandacht in de Utrechtse maatregelen. Kinderen met problemen geven soms signalen af en moeten zo snel mogelijk worden geholpen. Misschien heb jij ze wel zien lopen op winkelcentrum Overvecht, een groep jongeren met groene jassen en portofoons, dat is het Jongerenteam Utrecht Noord. Take 2 is een project voor Marokkaanse tieners van 10 tot en met 13 jaar. De maatschappelijk werker maakt deel uit van het buurtnetwerk 0-12 jaar.

Onze bewindvoerders behartigen de financiele belangen van clienten die daartoe zelf niet goed meer in staat zijn. Hij helpt ouders een balans te vinden tussen de Marokkaanse en de Nederlandse opvoeding. Herrie en vandalisme kunnen bijkomende verschijnselen zijn, waar andere bewoners last van ondervinden. Bij Portes Noord West zijn daarvoor diverse mogelijkheden. Direct betrokkenen zoals ouders en leerkrachten zien vaak als eersten dat er iets aan de hand is. Vaak worden ze niet uitgesproken, maar zitten ze er wel mee. Ze kunnen moeite hebben mee te komen op school, hebben weinig leuke vrienden, vervelen zich op straat en thuis gaat het niet altijd goed. Kortom het project biedt je hulp om, uiteraard met jouw inzet, te komen tot een oplossing van je schulden, ook al kan dat soms een tijdje duren.