Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Justine Pardoen is hoofdredacteur van Ouders Online.

Overeenkomst Voorbeeld Lening Bij Ouders Tenslotte blijven de ouders, ook na de papieren schenking, volledig bevoegd om over hun vermogen te beschikken. Verder zal hierdoor ieder jaar een steeds grotere rentebetaling aan de kinderen worden uit­gekeerd, welke nimmer meer in de nalatenschap van de schenker met successierecht kan worden belast. Justine Pardoen is hoofdredacteur van Ouders Online. Stop je het nu eenmaal in stenen, dan is de enige mogelijkheid om het ongestraft vrij te krijgen;huis verkopen en niet opnieuw kopen. Stel dat je die 80k niet inbrengt in de nieuwe woning, maar leent ook via ouders? , dan betaal je per saldo normaliter door de aftrekbaarheid van de rente netto aan hypotheeklasten minder dan dat je ontvangt aan rente. Dit beperkt de administratieve lasten voor de werkgever. Het is altijd prettig als je zo min mogelijk afhankelijk bent van een bank, ook als het gaat om verplichte vermogensopbouw bij een hypotheek. Mochten de ouders derhalve hierover van mening veranderen, dan is dat altijd mogelijk. Naast het hierboven aangegeven fiscaal voordeel komt ook nog het feit dat een papieren schenking de schenker de mogelijkheid biedt om, gedurende diens leven, een maximale controle te blijven behouden over het geschonken vermogen. Als het gaat om het inbrengen van eigen middelen in de eigen woning, ik ben er geen voorstander van, met name vanuit het bekende fiscale oogpunt. Je hebt nogal wat vragen, ik kom daar nu niet meer aan toe, maar later in de week kom ik erop terug.

Tot die tijd hou je echter dan wel de flexibiliteit. Ik heb mij sinds kort ook in de wondere wereld der hypotheken gestort. Het is nog niet helemaal rond onderhandelingen huis duren lang, maar ik ben veel wijzer geworden. En ik geef eerlijk toe dat ik het best ingewikkeld vind. Als je niets voelt voor beleggen moet je het niet doen. Misschien voldoen niet alle werknemers aan de nieuwe eisen.