Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Kijk voor het actuele rentepercentage en het prospectus op postbank.

Bij een bank kan tegenwoordig zeer gemakkelijk een lening worden afgesloten. Het kost geld en achteraf kunnen er problemen ontstaan. De maandelijkse lasten hangen onder andere af van het type lening en het gewenste leenbedrag. Hierin komen alle kosten van het krediet tot uitdrukking. Heeft u al een lening? Bespaar dan door nu over te sluiten. Daarbij kan, na gedeeltelijke aflossing, weer gemakkelijk worden opgenomen.

Studenten zijn de laatste jaren meer gaan lenen bij de Informatiebeheer Groep IBG. Wil je alles weten over het BKR? Lees dan de special over het BKR. Deze schuld betreft altijd een lening; bij een bank, vrienden of hun ouders. Hun gemiddelde schuld bedraagt momenteel 5100 euro. Kijk voor het actuele rentepercentage en het prospectus op postbank. Steeds vaker blijkt, dat jongeren meer geld uit geven, dan dat ze hebben.

Als ouder heeft u de taak om uw kind te waarschuwen tegen de gevaren van lenen. In deze special gaan wij in op diverse zaken rondom de creditcard. Het kan niet anders, dan dat dit resulteert in schuld. Jongeren die lenen om leuke dingen te doen of mooie spullen te kopen, leven boven hun stand.