Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Kleine misdrijven die eenvoudig vastgesteld kunnen worden moeten afgehandeld kunnen worden langs administratieve weg in plaats van via de logge strafrechtelijke procedure.

Gerechtelijke Procedure Er moeten dwingende termijnen vastgelegd worden aan het begin van elke procedure. Het belangrijkste inzake justitie voor de burgers is een eenvoudige toeganke-lijkheid van het gerecht en een vlotte en snelle bediening. Zo zal de procedure niet oneindig blijven aanslepen en zullen de partijen op voorhand weten wanneer ze een uitspraak kunnen verwachten. Ieder parket moet over een milieusectie beschikken en er worden best gespecialiseerde rechters opgenomen binnen iedere rechtbank van eerste aanleg en binnen ieder hof van beroep. Daarnaast moet in de opleiding en bijscholing van de diverse gerechtelijke en politiediensten grote aandacht besteed worden aan het omgaan met slachtoffers en hun specifieke noden.

Kleine misdrijven die eenvoudig vastgesteld kunnen worden moeten afgehandeld kunnen worden langs administratieve weg in plaats van via de logge strafrechtelijke procedure. Milieuorganisaties moeten zich voor de rechtbank burgerlijke partij kunnen stellen als bewakers van de milieubelangen. De procedure-fouten die leiden tot een vrij-spraak of tot het afwijzen van een vordering omwille van louter vormvereisten moeten tot een absoluut minimum herleid worden. Er moeten beschermende maatregelen komen om overmatige schuldenlast van de burgers en hun gezinnen te vermijden of te begeleiden.