Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Kleinere projecten worden indirect via globale leningen gefinancierd.

Kleinere projecten worden indirect via globale leningen gefinancierd. Pas na de goedkeuring van het gunningsdossier mag de inrichtende macht of het schoolbestuur de aannemer in kennis stellen van de toewijzing. Het afschrift moet door de verkoper voor eensluidend verklaard zijn. Deze spoedprocedure is aan strikte regels gebonden. De strip op zich is slechts zijn beurswaarde waard. De beoordeling van de subsidieerbaarheid van deze werken en de eventuele uitbetaling ervan zullen gebeuren bij de eindafrekening.

De kostprijs van de werken op basis van de offerteprijs. Aanslagvoet die toegepast wordt op het globaal belastbaar inkomen. De verschillende waarborgen kunnen met elkaar gecombineerd worden. Beraadslaging van de inrichtende macht of het schoolbestuur m. Het opsplitsen van de opdracht om te ontsnappen aan de drempelbedragen heeft de nietigheid van de overeenkomst tot gevolg.

Hypothecair mandaat is een andere term voor hypothecaire volmacht. Dossiers waarvan de kostprijs minder dan 5 500 euro bedraagt excl. In noodgevallen kan een spoedprocedure worden ingezet. De zaken die in pand gegeven worden hebben altijd een of andere verkoopwaarde.