Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Kwijtschelding van rijksbelastingen komt zeer zelden voor.

Kwijtschelding Zelf berekenen of u voor kwijtschelding in aanmerking komt. Bent u uw originele aanslag van de gemeentelijke belastingen kwijt? Dan kunt u als burger, bedrijf of instelling bij de gemeente een verzoek indienen voor een formeel kopie. Aanvragen kwijtschelding U dient in principe binnen zes weken na dagtekening van de belastingaanslag kwijtschelding aan te vragen. Deze pagina is het laatst bewerkt op 8 jan 2007 om 12 43. Als je kwijtschelding van de aanvullende beurs wilt aanvragen moet je gegevens over het inkomen opgeven.

Kwijtschelding aan ondernemers wordt alleen verleend als u akkoord hebt bereikt met al uw schuldeisers over gedeeltelijke betaling in ruil voor finale kwijting. Nadat de aanvraag is ingediend, controleert de gemeente of de gegevens correct en compleet zijn. Kwijtschelding van rijksbelastingen komt zeer zelden voor. Er blijft een zogenaamde natuurlijke verbintenis over. Kwijtschelding is het vrijwillig prijsgeven van een vordering op iemand. De uitkeringsgegevens worden gecontroleerd via proefstroken van de afdeling Publiekszaken. De aanvrager ontvangt schriftelijk bericht over het al dan niet toekennen van gedeeltelijke kwijtschelding. Iedereen die een aanslag gemeentelijke heffingen heeft ontvangen en voor wie nog geen dwangbevel is betekend, kan kwijtschelding aanvragen.

Kwijtschelding van rijksbelasting dient u aan te vragen bij de Belastingdienst. Op deze website vindt u voorbeelden van juridische documenten. Kwijtschelding moet uábij de afdeling Belastingen aanvragen. De aanvrager wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. Het toekennen van kwijtschelding is echter aan een aantal regels gebonden. Negeer deze reacties!! Deelnemers blijven geheel verantwoordelijk voor hun bijdragen en de consequenties die daaruit kunnen voortvloeien.

Gebeurt dit niet dan wordt de aanvraag niet ontvankelijk verklaard en niet in behandeling genomen. Brochure Als uw onderneming de belasting niet kan betalen. Toch kan het zijn dat u een contract mist op deze webpagina. Dit formulier moet binnen 1 maand na dagtekening van het aanslagbiljet worden ingeleverd. Ongeacht of u bij de Belastingdienst nu als ondernemer of als particulier staat geregistreerd. De aanvrager ontvangt een afwijzingsbrief waarin de afwijzing wordt gemotiveerd. Meer weten over een paspoort, bouwvergunning of ander gemeentelijk product? Kijk eens bij Loket > Burgerloket. Meer informatie vindt u in de brochure 'Als uw onderneming de belasting niet kan betalen'.