Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Kwijtschelding vraagt u schriftelijk aan, met een formulier.

Kwijtschelding Een kwijtschelding of vermindering gemeentelijke heffingen is een gedeeltelijke ontheffing van de betaling van de gemeentelijke heffingen. Dat formulier kunt u onderaan deze pagina downloaden en uitprinten. De Belastingdienst verleent een ondernemer nooit eenzijdig kwijtschelding. Sociaal Raadslieden, Muiderwaard 432, telefoonnummer 072-5672080. Wilt u een berekening maken of u mogelijk voor kwijtschelding in aanmerking komt, vult u dan het rekenmodel in op deze website.

Gebruik daarvoor de bijlage buitenlands inkomen bij kwijtschelding aanvullende beurs, die je hieronder kunt downloaden. Indien nader onderzoek noodzakelijk is, kan de doorlooptijd verlengd worden. De aanvrager moet een inkomen hebben op of vlak boven het bijstandsniveau om voor kwijtschelding of vermindering in aanmerking te komen. Stukken waarmee de juistheid van de financiële gegevens kan worden aangetoond, zoals bijvoorbeeld een kopie van een bankafschrift. Per november van dat 4e jaar kun je in aanmerking komen voor kwijtschelding. Indien gewenst, kan de burger geholpen worden bij het invullen van het aanvraagformulier. Sinds 1 januari 2003 kunnen personen met een WIK-uitkering ook een verzoek om kwijtschelding indienen. Kwijtschelding vraagt u schriftelijk aan, met een formulier.

Voor de overige belastingen wordt geen kwijtschelding verleend. Hondenbelasting voor maximaal één hond per huishouden. Wanneer uw netto maandinkomen lager is dan vermeld in de tabel hieronder, is het zinvol kwijtschelding aan te vragen. Meestal is de reden hiervan dat het met deze rechtspersoon financieel zo slecht gaat, dat het bijna zeker is dat deze toch niet zal betalen. Met behulp van de kwijtschelding berekening module kunt u kijken of u recht op kwijtschelding heeft. Wij worden automatisch op de hoogte gebracht van deze fout. Studenten die meer dan duizend gulden op hun spaarrekening hebben, komen niet meer in aanmerking te komen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Als u over vermogen beschikt, kunnen wij geen kwijtschelding verlenen.