Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Leningen omzetten en de overwaarde van uw uit opnamen voor woning verbetering en het aflossen van schulden.

Postbank verstrekt leningen met aantrekkelijke rentes en geeft eerlijke informatie over de verschillende leenvormen. Wij zijn namelijk gespecialiseerd in het oversluiten van bestaande hypotheken. Als u bij de aanvraag van uw krediet bewust zodanig onjuiste inlichtingen heeft verstrekt, dat InterBank u het krediet niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben verstrekt. Als de noodzaak zich voordoet, kan het voorkomen dat InterBank het totale geleende bedrag terugvordert. Als u tenminste twee maanden achter bent in de betaling van een vervallen termijnbedrag en na in gebreke te zijn gesteld nalatig blijft in de nakoming van uw verplichting tot betaling van termijnbedragen. Als u in staat van faillissement komt te verkeren of als op u de schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is verklaard.

Met een nieuwe hypotheek kunt u een nieuwe auto kopen of een boot voor in de warme zomer. Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. Ik kom nog steeds te vaak bij mensen thuis waar ik kan zorgen voor een aanzienlijke besparing op de maandlasten. Uw hypotheek bij hypotheekbeter en woonbeter voor meer financiele ruimte. Hier vindt u aanvullende informatie over de kredieten van InterBank. Als u uit Nederland vertrekt om u definitief in het buitenland te vestigen, dan wel als InterBank redelijkerwijs mag aannemen dat u binnen enkele maanden permanent naar het buitenland zult vertrekken. Om uw leven aangenamer te maken, bent u hier op de juiste plek.

Als u gedurende de looptijd van uw krediet van adres verandert, dan dient u dit schriftelijk binnen drie dagen aan InterBank te melden. Voor een nieuwe hypotheek kunt u ook bij ons terecht. Bij de Postbank kunt u op verschillende manieren geld lenen.