Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Maar er is wel meer aansprakelijkheid te verzekeren.

Aansprakelijkheid Het is de bedoeling dat deze informatie bijgewerkt en juist is. Oprichters kunnen hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de onregelmatigheden bij de oprichting van de vennootschap vorming van het kapitaal, de nietige oprichting en de verbintenissen aangegaan door onbekwamen. Zoals voor de andere fouten, moet er ook hier de fout, schade en een oorzakelijk verband tussen fout en schade worden bewezen. Een andere ouder, Celeste D’Elia, vond het juist een goede maatregel.