Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Maar iemand van wie u weet dat hij bekwaam is en uw belangen verdedigt.

En zij die niet pal achter De Gucht waren gaan staan, de houterige klompendans ontsnapten. Het klinkt te kras om te zeggen dat men tegen migranten is, maar men voert dan toch dezelfde discussie, en sourdine". De activiteitsgraad is er hoger, het percentage werklozen lager". Elke Europeaan krijgt geld zonder dat hij daarvoor hoeft te werken. Maar bouwen is veel meer dan plannen, bakstenen of verwarming. Mede hierdoor wordt het Vlaams Blok de enige Vlaamse oppositiepartij. Dat is de cruciale vraag bij elke discussie over een basisinkomen.

Ik vraag mij dus echt af wat Stevaert in Nederland wil gaan doen". Mensen moeten het recht hebben kwetsende dingen te zeggen, ook en vooral als zij daarmee ingaan tegen de meerderheid. Wie die puinhopen voor wil zijn, kan beter emigreren. En voelen ze zich aangevallen, dan kruipen ze in een slachtofferrol en noemen ze de anderen racisten.

Geel inpakpapier met Vlaamse leeuwen is echt niet nodig. Voor de afgedankte Sabeniens heb ik geen enkele minister zien huilen. Het meest bizarre voorbeeld is dat Vlamingen tegen 2016 Chinees moeten spreken. Ik denk dat de doorsnee-Vlaming niet voor een gedoogbeleid is, maar toch is dat erdoor gedrukt, omdat de groenen dat wilden.