Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Meer dan 10 procent van de huishoudens heeft een laag inkomen.

Een ruime meerderheid van de werkende jongeren tot 25 jaar kampt met schulden. Tevens geldt mijn verhaal als waarschuwing voor mensen die te makkelijk . Nederlandse huishoudens stonden eind september voor 7,3 miljard euro rood op hun betaalrekeningen. Incasseerders passen soms trucjes toe om meer geld afhandig te maken dan wettelijk gezien mag. PvdA-Kamerlid Noorman had het voorstel ingediend, omdat de afgelopen jaren het aantal mensen met schulden flink is toegenomen. De achterstand kan niet binnen 12 maanden worden ingelopen. Veel van de schulden komen voort uit het voldoen aan andere schulden, waardoor schuld op schuld ontstaat.

Er is hulp gevraagd aan instanties voor steun bij schulden. Door mensen uit de rode cijfers te helpen, worden ze in haar ogen ook geholpen om aan de slag te komen. Bovendien blijken schulden volgens Noorman vaak een belangrijke belemmering voor mensen om uit de bijstand aan het werk te komen. Laagste rente? Vergelijk kredietaanbieders op BeursXL.

Voor mensen met een laag inkomen wordt het lastiger zich diep in de schulden te steken. Een laag inkomen betekent voor kinderloze alleenstaanden dat ze minder dan 850 euro per maand te besteden te hebben. Meer dan 10 procent van de huishoudens heeft een laag inkomen. De mogelijkheden om consumptief krediet aan te vragen en luxe artikelen op afbetaling te kopen worden beperkt. De overheid laat de mensen met schulden mooi zitten. Overigens zal het in een onbekend aantal gevallen gaan om administratieve slordigheden, waarbij men eenvoudigweg heeft vergeten op tijd te betalen.

Staatssecretaris Van Hoof SZW noemt het aantal gezinnen met problematische schulden zorgelijk. Economische Controledienst succesvol werd opgerold. Ze voelen zich geďntimideerd door de schuldeisers en gaan mee in wat die willen. Het instituut noemt de uitkomsten "zeer zorgwekkend". Mensen zijn zich daar niet van bewust, tekenen waar ze moeten tekenen en houden geen geld over om van te kunnen leven. Bijna een kwart verwacht in het komende jaar er financieel op achteruit te gaan.