Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Men is bij ons dus verzekerd van echte hulp bij de oplossing van schulden.

Als u iets aan uw schuld wilt doen, moet u eerst proberen gebruik te maken van vrijwillige schuldhulp. Openbaarheid van informatieDe informatie is niet openbaar. Wanneer?De aanvrager moet een inkomen hebben op of vlak boven het bijstandsniveau om voor kwijtschelding of vermindering in aanmerking te komen. Amsterdam verlenen wij onze diensten over geheel Nederland.