Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Na dit jaar ontvangt u dan maandelijks mijn gehele aflossingsruimte.

Aflossing Vanaf eind januari kunt u via deze uw maandelijkse aflossing van uw lening berekenen. Het huidige belastingstelsel gaat uit van het zogenaamde boxenstelsel. Hier wordt ingegaan op de aflossing van de hypotheek.

Na dit jaar ontvangt u dan maandelijks mijn gehele aflossingsruimte. Een hele belangrijke factor bij het inschatten van de risico's is de beleggingshorizon. Nu we weten van welk aflossingsbedrag we uit kunnen gaan, is het belangrijk om te bepalen op welk moment u af gaat lossen. Maandelijks of jaarlijks lost u een bedrag af op uw hypotheek.

Na aftrek van bovenbeschreven aflossingsdeel, blijft er nog een bedrag van 130480 Euro over om af te lossen. Voor dit deel zouden wij u vanwege de fiscale consequenties adviseren om juist niet tijdens de looptijd af te lossen. Een volledig aflossingsvrije hypotheek is in de meeste situaties niet mogelijk. Als we naar de beleggingshorizon kijken, lijkt beleggen aantrekkelijker lijkt dan sparen. In de meeste gevallen wordt gekozen voor de laatste oplossing. Op de korte termijn kunnen beleggingen echter behoorlijk in waarde schommelen.

Om dit bedrag bij elkaar te sparen, dient u maandelijks een behoorlijk bedrag opzij te zetten. Zoals bij iedere lening het geval is, dient ook een hypotheek afgelost te worden. Vanwege 2 fiscale ontwikkelingen zullen deze hypotheekvormen steeds minder gekozen worden. Bij deze afweging zijn 2 factoren erg belangrijk, te weten de beleggingshorizon en uw risicoprofiel. Koersdata is 15-20 minuten vertraagd volgens de regels van de beurs. Voor het op te bouwen vermogen binnen de hypotheek kijken we zowel naar de beleggingshorizon als uw risicoprofiel. Het gaat voor deze eerste inventarisatie te ver om uw exacte profiel te bepalen, vandaar dat wij hebben volstaan met 1 enkele vraag. Een hypotheek is een product met een hele lange looptijd, vaak wel 30 jaar.

Nadeel is echter dat dit rendement veelal niet gegarandeerd is en af kan wijken van uw verwachting. Mijn schuldenpakket bestaat uit uw vordering en een aantal kleinere vorderingen. Het risicoprofiel wordt veelal bepaald aan de hand van een flink aantal vragen. Dit opbouwen van vermogen kan op allerlei verschillende manieren. Het voordeel van de spaarvormen is dat u vaak een gegarandeerd rendement heeft. In een persoonlijk gesprek nemen onze adviseurs uw huidige hypotheekopzet altijd wel mee in hun advies. We zullen allereerst de mogelijkheden behandelen en dan aangeven wat we in uw situatie aanraden. Zoals zojuist beschreven, lijkt beleggen historisch gezien op de lange termijn aantrekkelijker dan sparen.