Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Nederland kent ook een controle op de doorvoer van militaire goederen.

Goederen Er is sprake van overdracht of overgang van goederen uit het bedrijfsvermogen. Er is sprake van transacties met zakelijke rechten op een onroerende zaak. Regelmatig verkopen we goederen voor ladingeigenaren, verzekeraars, vervoerders, opslaghouders, banken, etc.

Ook bij de uitvoer van goederen zal de Douane hierop controleren. Zeeschepen, met uitzondering van pleziervaartuigen, en luchtvaartuigen die hoofdzakelijk als openbaar vervoermiddel in het internationaal verkeer zullen worden gebezigd. Wij hebben een uitgebreide lijst van schadekopers tot onze beschikking, verdeeld naar land en soort goederen. Daarnaast is een aantal situaties gelijkgesteld aan een levering. Als u via internet goederen buiten Nederland bestelt en deze in Nederland laat afleveren, dan zal de Douane bij de invoer ook controleren op aspecten op het gebied van veiligheid, gezondheid, economie en milieu.

Op grond van deze bepalingen is onder meer de invoer van de hierna genoemde goederen in Nederland verboden of hebt u voor de invoer van deze goederen een vergunning nodig. Nederland kent ook een controle op de doorvoer van militaire goederen. Als u goederen levert, bent u daarover btw verschuldigd. Goederen die worden vervoerd naar een ander EU-land, wanneer de btw over deze goederen verschuldigd wordt door de intracommunautaire verwerving van die goederen.