Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Neven, nichten, achterneven en achternichten erven alleen als van een (oud)tante of (oud)oom de broers en zussen niet meer leven.

Zonder handtekeningen zijn er geen verplichtingen over en weer. Zij hebben een testament nodig wanneer ze elkaar als erfgenaam willen aanwijzen. Die krijgen hun deel pas als ook de tweede ouder is overleden. Een alleenstaande, kinderloze broer van zijn vader overlijdt.

Daarmee krijgen ze recht op de helft van hun wettelijke erfdeel in geld. Landelijke Stichting Rouwbegeleiding LSRCentraal punt waar iedereen terecht kan voor alle informatie over rouw en trainingen voor rouwbegeleiders. In dat geval hoeven de wettelijke erfgenamen dus nergens op te rekenen. Als de overledene geen kinderen had, gaat de hele nalatenschap naar de langstlevende huwelijkspartner.