Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Niettemin is het uit een oogpunt van risicospreiding zinvol om dit soort leningen beperkt in portefeuille op te nemen.

Perpetuele Lening Niettemin is het uit een oogpunt van risicospreiding zinvol om dit soort leningen beperkt in portefeuille op te nemen. Het aantrekkelijke van dit soort leningen is dat de koers, in tegenstelling tot die van de meeste andere obligaties positief reageert op een rentestijging.

Een floating rate note is een obligatie met een variabele coupon, meestal gekoppeld aan de marktrente van bijvoorbeeld een 10 jaars staatslening of 3 maands Euribor.