Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Nieuws-items bij Raad besluit met gekwalificeerde .

Gekwalificeerde Meerderheid Nieuws-items bij Raad besluit met gekwalificeerde . In de Europese Raad nemen de voorzitter en de voorzitter van de Europese Commissie niet deel aan de stemming. Spreekt het Parlement zich niet uit, of neemt het met absolute meerderheid het gemeenschappelijk standpunt aan, dan is het besluit genomen. Een beschikking is verbindend in al haar onderdelen voor diegene tot wie zijn uitdrukkelijk is gericht. Het Parlement kan echter ook het gemeenschappelijk standpunt verwerpen of amenderen met absolute meerderheid van stemmen. Dit is gebaseerd op het aantal inwoners en gecorrigeerd in het voordeel van de landen met minder inwoners. Het Parlement kan het gemeenschappelijk standpunt ook amenderen of verwerpen. Sommige landen hebben echter een zwaardere stem dan andere.

In tegenstelling tot een verordening heeft een beschikking geen algemene strekking, maar beoogt zij een algemene regel in een concreet geval toe te passen. Indien het gemeenschappelijk standpunt wordt verworpen, kan de Raad alleen met unanimiteit een besluit vaststellen. Binnen de Raad van de Europese Unie de 'Raad van ministers' heeft elke land een bepaald aantal stemmen. Daarnaast kunnen aanbevelingen of adviezen worden uitgebracht.

Het gemeenschappelijke standpunt wordt aan het Parlement gezonden voor de tweede lezing. Op bovenstaande tekst is een disclaimer van toepassing. In het geval dat de Raad de amendementen niet overneemt, stelt het een gemeenschappelijk standpunt vast dat, nadat de Commissie hierover een mening heeft gegeven, naar het Parlement wordt gezonden. Neemt het Parlement het gemeenschappelijk standpunt aan of spreekt het zich niet uit, dan zet de Raad het gemeenschappelijk standpunt om in een besluit.