Schuldeisers

Hoe je ze te vriend ťn buiten de deur houdt!

schulden
NotariŽle akte nodig voor de oprichting van EBVBA.

Oprichting Vennootschap De tussenkomst van een notaris lijkt echter aangewezen. De Nationale Bank zal ze doorsturen naar de griffie. Wij stellen u oplossingen voor die aan uw nieuwe situatie aangepast zijn. Hier spreekt men dus van een beperkte aansprakelijkheid.

De controle en het verslag van de revisor voor het inbrengen in natura zullen moeten worden vergoed in funktie van de omvang en moeilijkheidsgraad ervan. Boekhoudkundige en administratieve verplichtingen zijn zwaarder. De inschrijving in de Kruispuntbank via de Griffie van de rechtbank van koophandel. De aandelen zijn slechts onder zeer strikte voorwaarden overdraagbaar.