Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Om de hypotheek te kunnen betalen, helpt de fiscus mee.

Hypotheek Aftrek De betaalde rente is het bedrag dat daadwerkelijk in het betreffende belastingjaar door de Postbank ontvangen is. Daarnaast gelden er nog enkele aanvullende voorwaarden. Hierdoor kom ik niet in aanmerking voor koopsubsidie. De aanvraagprocedure voor koopsubsidie duurt ongeveer twee weken.

Ja, hiervan ontvangt u jaarlijks medio februari een aparte opgave ten behoeve van uw belastingaangifte. Daarom heeft de Raad voor Onroerende Zaken ROZ de knuppel maar eens in het hoenderhok gegooid met een scenariostudie. Van Bruggen Adviesgroep is een landelijke organisatie van onafhankelijke, financieel adviseurs. De koopsubsidie wordt steeds voor drie jaar vastgesteld.

Alle jaaropgaven van uw Postbank hypotheken ontvangt u uiterlijk half februari. Bij een forse terugval kunt u in aanmerking komen voor de vangnetregeling. Als de Postbank een extra aflossing ontvangt, kan het bedrag te laat binnengekomen zijn om nog in de jaaropgave te verwerken. Of versneld aflossen voor u voordelig is, vereist het nodige rekenwerk.