Schuldeisers

Hoe je ze te vriend ťn buiten de deur houdt!

schulden
Onderhandse leningen kunnen soms worden verkregen van particulieren (familie, vrienden).

Onderhandse Geldlening Aan Familie Het geld dat een bank in uw bedrijf steekt, moet aan zo min mogelijk risico's bloot staan. Het zegt iets over het risico dat je bereid bent te nemen en over het vertrouwen dat je hebt in het slagen van je bedrijf. De hypothecaire geldlening is een langlopende lening, waarbij de geldgever het recht van hypotheek heeft op een bepaald onroerend goed.

Uitkeringsgerechtigden die een eigen bedrijf willen starten, kunnen voor de financiering ook bij de Sociale Dienst van hun gemeente aankloppen. Na afloop gaat het object meestal terug naar de eigenaar. De maximale zekerheid die u kunt bieden kan echter onvoldoende zijn voor het bedrag dat u wilt lenen. Een achtergestelde lening wordt daarom voor de beoordeling van de kredietwaardigheid wel bij het eigen vermogen opgeteld. De looptijd is afhankelijk van de aard van het te financieren object. Voor veel startende ondernemers is de financiŽle kant van hun onderneming min of meer een Ďblack boxí.

Leasing is een vorm van korte tot middellange 1-5 jaar financiering van bedrijfsgoederen. Afhankelijk van de financiŽle behoefte en van jouw bedrijfssituatie is er altijd een financieringsvorm of combinatie daarvan die het beste bij je past. Bij operational lease is veel meer sprake van huur en verhuur. De rente staat vast gedurende de looptijd en is verwerkt in de leasetermijnen. En onder bepaalde voorwaarden kunnen mensen met een uitkering een lening krijgen bij de Gemeentelijke Sociale Dienst. Bij een overeenkomst van huurkoop verplicht de huurkoper zich de koopsom in termijnen te voldoen en wordt hij eigenaar na betaling van de laatste termijn. De bank eist zekerheid voor terugbetaling, bijvoorbeeld in de vorm van een pand, voorraden of debiteuren.

In het eerste geval spreekt men over eigen en in het tweede geval over vreemd vermogen. Zo is er een regeling waarbij de Staat zich borg stelt voor krediet. Het is verstandig in deze gevallen goede afspraken te maken over zaken als rente en rentebetaling, verlangde zekerheid, looptijd, aflossingen en mogelijkheid van achterstelling. Hier kan dan bijvoorbeeld ook onderhoud, assurantie en wegenbelasting meegefinancierd worden. Met een goed ondernemingsplan zult u de bank moeten overtuigen van de haalbaarheid van uw plannen.