Schuldeisers

Hoe je ze te vriend ťn buiten de deur houdt!

schulden
Ook de actie Deurwaarder in de klas is nu al een succes te noemen.

Budgetconsulent Deurwaarder De uitbreiding met 2810 uren budgetconsulent kan gedeeltelijk via de regio worden terugverdiend. In de volgende paragraaf Vergoedingen gaan we daar verderop in. Ook de actie Deurwaarder in de klas is nu al een succes te noemen. Met name voor de groep cliŽnten die in de nazorg zitten, zou inschakeling van vrijwilligers raadzaam zijn. Het formatieve gevolg is 450 uren voor een SHV-consulent ofwel 0,4 fte en 2810 uren voor een budgetconsulent ofwel 2,25 fte. Door afschaffing van het product sociale lening wordt het niet-gebruik van minima van de bijzondere bijstand teruggedrongen.

Het formatieve gevolg is 630 uren voor een SHV-consulent ofwel 0,5 fte en 560 uren voor een budgetconsulent ofwel 0,45 fte. Een vergelijking van de sociale lening met leenbijstand en de recente geschiedenis kan het probleem verduidelijken. Tientallen scholen hebben zich aangemeld om een deurwaarder of schuldhulpverlener in de klas te ontvangen. In de afgelopen jaren zijn de SHV-consulenten niet toegekomen aan het structureel verlenen van budgetbegeleiding als gevolg van de wachtlijsten. Een paar instellingen hebben hun interesse daartoe uitgesproken.

In deze paragraaf zijn ten behoeve van de overzichtelijkheid alle aanbevelingen uit het beleidsplan samengevoegd. Het budgetplan geeft weer wat in een bepaalde periode aan inkomen binnenkomt en welke uitgaven gedaan kunnen worden. Niet in alle gevallen is het verstandig om de cliŽnt weer geheel zelfstandig zijn budget te laten beheren. De regio-gemeente vragen om een borgstelling voor een te verstrekken saneringskrediet. Meedoen? Ga dan op vrijdag 25 november tussen 16 00 en 18 00 naar Nibudjong. Wellicht moet het budgetbeheer of bewindvoering worden voortgezet. Het formatieve gevolg van de correcte uitvoering van de budgetbegeleiding voor cliŽnten in traject, is 600 uren ofwel 0,5 fte.

Schuldregeling vindt plaats op basis van de Gedragscode Schuldregeling en de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Een aantal van onze cliŽnten behoeft permanente hulp bij het besteden van het inkomen. Heeft u een specifieke vraag over de financiŽle opvoeding van uw kind? In november kunt u die aan ons stellen tijdens het speciale telefonisch spreekuur. CliŽnten kunnen als alternatief meestal gebruik maken van de bijzondere bijstand. Het budgetplan is een hulpmiddel bij het beheersen van de uitgaven en het bewaken van de doorbetalingen aan derden. Sinds een paar jaar is het besef doorgedrongen dat niet alle burgers in staat zijn tot volledig zelfstandig beheer van hun financiŽn. Verwezen wordt naar de paragraaf ďNazorg aan de cliŽntenĒ.

De belangrijkste uitgangspunten van de Gedragscode zijn gelijkwaardigheid van de schuldeisers en een looptijd van 36 maanden. Door vernietiging van huis en haard in de tweede wereldoorlog en de beperkte mogelijkheden voor consumptief krediet, meenden vele gemeenten dat gemeentelijke kredietbanken in de financiŽle behoeften voor aanschaf van huisraad c. De inspanningen waren gericht op het bewaken van de voortgang van de schuldregeling. In de laatste fase wordt er nazorg aan de cliŽnt verleend.