Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Ook gedeeltelijke kwijtschelding van schulden niet.

Ook gedeeltelijke kwijtschelding van schulden niet. Openbaarheid van informatieDe informatie is niet openbaar. Soms is kwijtschelding, geheel of gedeeltelijk, niet nodig. Lutz Jacobi, kandidaat-Kamerlid van de PvdA, wil een Friese versie van het woordspelletje Lingo. Volgens haar zou dit het behoud en de ontwikkeling van het Fries bevorderen. De petitie aan het kabinet is vanaf vrijdagochtend 10. Het deel van een schuld dat achterstallig is door te laat of onvolledig betalen wordt na 15 jaar uiteraard niet kwijtgescholden.

De debiteur die geleend of gekocht heeft is een overeenkomst aangegaan. Jacobi vindt ook dat Omrop Fryslân een landelijke zender moet worden. Na het verstrijken van de aflosfase van 15 jaar kan het restant van uw schuld worden kwijtgescholden. Wanneer?De aanvrager moet een inkomen hebben op of vlak boven het bijstandsniveau om voor kwijtschelding of vermindering in aanmerking te komen. De containers worden tijdelijke operatiekamers die in november in gebruik worden genomen.