Schuldeisers

Hoe je ze te vriend ťn buiten de deur houdt!

schulden
Op het aanslagbiljet van de gemeente ziet u of u kwijtschelding hebt gekregen.

Kwijtschelding In zo'n geval komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. Gebeurt dit niet dan wordt de aanvraag niet ontvankelijk verklaard en niet in behandeling genomen. Of u voor kwijtschelding in aanmerking komt, is afhankelijk van uw financiŽle situatie. De uitkeringsgegevens worden gecontroleerd via proefstroken van de afdeling Publiekszaken. Als de betaalcapaciteit nul of minder is, kunt u in beginsel volledige kwijtschelding krijgen, tenzij u vermogen of bezittingen hebt.

Nadat de aanvraag is ingediend, controleert de gemeente of de gegevens correct en compleet zijn. Het verschil tussen uw netto-inkomsten en de bovengenoemde bedragen is de betaalcapaciteit. De gemeente Almere besteedt de komende drie maanden op vijf . Heeft u een inkomen op bijstandsniveau, dan krijgt u van de gemeente Almere dit najaar een steuntje in de rug met een eenmalige uitkering.

Vanaf 15 oktober zal een valkenier vanaf het Stadhuisplein de . De aanvrager ontvangt een afwijzingsbrief waarin de afwijzing wordt gemotiveerd. Hier kunt u lezen†om welke boten het gaat en wanneer Delfland tot verwijdering overgaat of is overgegaan. Sociaal Raadslieden, Muiderwaard 432, telefoonnummer 072-5672080.

Daarom is er gekozen om op dit gebied samen te werken. Dit script zorgt voor een juiste weergave van het kruimel pad. Stukken waarmee de juistheid van de financiŽle gegevens kan worden aangetoond, zoals bijvoorbeeld een kopie van een bankafschrift. Om een pdf-bestand te openen, heeft u Acrobat Reader nodig.