Schuldeisers

Hoe je ze te vriend n buiten de deur houdt!

schulden
Op het moment van de toewijzing is de verkoop gesloten.

Openbare Verkoop De Koning kan voor bepaalde producten afwijkingen toestaan wanneer blijkt dat het moeilijk of onmogelijk is deze producten volgens andere verkoopmethodes te verkopen. Wij worden automatisch op de hoogte gebracht van deze fout. De Koning kan bijzondere voorwaarden stellen voor de openbare verkopen van producten die Hij bepaalt. Omdat zij zelf verdieren heeft bijgesteld moet zij 47.

Openbare verkopen; afwijking op artikel 72 van de wet op de handelspraktijken. Het artikel dat u opvraagt kan enkel door abonnees of houders van een dagkaart bekeken worden. Voornoemde ambtenaren kunnen in dit geval ter plaatse mondeling verbieden tot de verkoop van de producten opgenomen in het proces-verbaal over te gaan, of de stopzetting van deze verkoop bevelen. Wanneer de geboden bedragen te laag zijn, kan een tweede zitting vastgesteld worden. De aanvraag tot afwijking moet bij een ter post aangetekende brief ingediend worden, ten minste 30 werkdagen vr het begin van het aanbod tot verkoop. Wanneer er een hoger bod binnenkomt, zal de notaris een nieuwe zitting organiseren waarop iedereen aan de biedingen kan deelnemen.