Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Ouders mogen aan hun kinderen eenmalig een bedrag van € 22.

Lening Kind Ouders mogen aan hun kinderen eenmalig een bedrag van € 22. In de loop van de tijd zullen ook andere plaatsen volgen. Daarnaast mogen ouders aan hun kinderen jaarlijks een bedrag van € 4. Naast het hierboven aangegeven fiscaal voordeel komt ook nog het feit dat een papieren schenking de schenker de mogelijkheid biedt om, gedurende diens leven, een maximale controle te blijven behouden over het geschonken vermogen. Tegenover de niet opeisbaarheid van de lening staat echter dat de schuld door de ouders wel te allen tijde vrijwillig aflosbaar is. Tenslotte blijven de ouders, ook na de papieren schenking, volledig bevoegd om over hun vermogen te beschikken. Verder zal hierdoor ieder jaar een steeds grotere rentebetaling aan de kinderen worden uit­gekeerd, welke nimmer meer in de nalatenschap van de schenker met successierecht kan worden belast.

Mochten de ouders derhalve hierover van mening veranderen, dan is dat altijd mogelijk.