Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Planbureau gemiddeld tussen de 0,75 en 2 procent op vooruit.

Planbureau gemiddeld tussen de 0,75 en 2 procent op vooruit. Elke keer opnieuw hebben alle mogelijk uitkomsten dezelfde kansen. In verband met de G8-top van 6 tot 8 juli in Edinburgh, Schotland. Dit houdt in dat de variatie in de mogelijke uitkomsten klein moet zijn. Het is enkel zijn vorm, zijn licht, dat verspreid is in een en in allen.

De waarden van de doelvariabele zijn ongeveer exponentieel verdeeld over een interval van bekend lengte. De waarden van de doelvariabele zijn gelijkmatig verdeeld over een interval van bekend lengte L. Welkom voor dit samenzijn, waarin we ons verbinden met alle mensen, wereldwijd. Moses Maimonides was een rabbi in de 12de eeuw, hij was doctor en filosoof. In principe is P onbekend, want die waarde moet juist worden geschat. Nederlandse steden in kaart gebracht in vele ranglijsten.

Utrecht, in de top-tien van sterkste stijgers staan. Buurten met veel bejaarden zijn vaak arm, en soms heel rijk. De variatie tussen buurten binnen steden is veel groter. Heeft een element de betreffende eigenschap niet, dan is de waarde van Y gelijk aan 0. De steekproeven moet worden getrokken zonder teruglegging. God zorgt voor zaad om te zaaien en voor brood om te eten.

Vermenigvuldig die waarde met de populatieomvang N. De waarden van de doelvariabele zijn min of meer normaal verdeeld over een interval van bekende lengte L. Deze grootheid kan alleen de waarden 0 en 1 aannemen niet of wel getrokken. De indicator tk geeft aan of element k uit de populatie is getrokken. Het waren de 'boom'-jaren van het volkskapitalisme. Voor het trekken van een steekproef moet een lotingsprocedure worden gebruikt. Want de dynamiek van buurten is maar zeer ten dele stuurbaar.