Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Risicokapitaal omvat alle financieringstypes in de vorm van aandelenkapitaal of achtergestelde leningen, ongeacht het bedrag.

De installatie van zonnepanelen die zonne-energie omzetten in elektrische energie. Goedgekeurd bij handopsteking met meerderheid van stemmen 2 tegen; 6 onthoudingen. Risicokapitaal omvat alle financieringstypes in de vorm van aandelenkapitaal of achtergestelde leningen, ongeacht het bedrag. Het is baarlijke nonsens dat uit studies in de Verenigde Staten blijkt dat in het duister minder vandalisme gebeurt dan bij verlichting. Men kan zich aansluiten bij een business angel network.

Bovendien wordt de gunningswijze niet in het dossier vermeld. Het college wil het hen wel gunnen, maar in de brandweerkazerne wordt eten bereid tegen kostprijs. Raadslid Sofie Luyten Agalev blijft erbij dat zij geen antwoord gekregen heeft op haar vraag. Goedgekeurd bij handopsteking met meerderheid van stemmen 6 tegen; 8 onthoudingen. Het voornaamste argument om het niet te weerhouden was de veiligheid. Ondertussen worden de Vlarem-normen niet of minimaal opgevolgd, tot de sluiting er zit aan te komen. Er is een belangrijk principe in verband met duurzaamheid ingelast in het bestek.

Raadslid Sofie Luyten Agalev vraagt wat het college zal doen als er in de 2de fase geen voorstellen inzake duurzaamheid worden gedaan. Burgemeester Louis Tobback SP vindt deze bedenkingen merkwaardig. Een liquide onderneming kan bijgevolg gemakkelijk haar korte termijn schulden af lossen. Indertijd zijn daar ook al onderhandelingen over gevoerd. Raadslid Chris Kindekens VLD bekent dat de VLD-fractie er niet meer in geloofde dat dit sportcomplex er ooit zou komen. Raadslid Staf Nieuwling VLD deelt mee dat het met zijn hemden in het Strijkatelier in orde gekomen is.

De Leuvense gemeenteraad heeft een dergelijk voorstel al besproken. Raadslid Hagen Goyvaerts Vlaams Blok wil weten hoelang op voorhand de aanvraag ingediend moet worden. De nadruk zal hierbij vooral liggen op de financiering van een start-up. De VLD-fractie veronderstelt dat het zwembad Leuven zal verkocht worden. Raadslid Luc Ponsaerts SP vraagt aandacht voor de infrastructuur voor skaters. Years also evenly divisible by 100 are not leap years, except for. Zeven jaar geleden heeft het college ervoor gekozen geen renovatie door te voeren.