Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Roodstaan voor studenten is een vorm van een doorlopend krediet.

Krediet Registratie Als u bijvoorbeeld een flexibel krediet, een creditcard of een kredietlimiet op uw betaalrekening of een gsm-abonnement hebt, bent u ook bekend bij het BKR. Hier leest u over allerlei manieren om met uw geld om te gaan. Roodstaan voor studenten is een vorm van een doorlopend krediet. Hoe is het betalingsverkeer geregeld? Wat kunt u doen als u geld over heeft? Welke vormen van sparen en beleggen zijn er? Lees ook de waarschuwingen en tips. Hierin komen alle kosten van het krediet tot uitdrukking. Vul op het postkantoor het speciale kaartje in en plak er een postzegel op. De door T-Mobile verzamelde persoonsgegevens zullen niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Kijk voor het actuele rentepercentage en het prospectus op postbank.